Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Οικολογία; Οικονομία!!!


Στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει η ευαισθητοποίηση και η κίνηση προς περιβαλλοντικές δράσεις. Φαίνεται να έχουμε καταλάβει ότι κερδίζουμε εμείς οι πολίτες: και οικονομικά, και με την υγειά μας, διότι στην οικολογία ανήκουμε και εμείς,...τώρα αναμένει η υλοποίηση.
Η Ελλάδα δημιουργεί δικές της τεχνολογίες, μοναδικές στον κόσμο, όπως τις οικοστέγες, που είναι δείγμα για το πως μπορεί η οικονομία της χώρας να ενεργοποιηθεί, προωθώντας τις δημιουργίες μας και ανοίγοντας έτσι θέσεις εργασίας.
    Σχεδόν κλείνουμε χρόνο με το πρώτο Υπουργείο περιβάλλοντος στην Ελλάδα και βλέπουμε μεγάλα βήματα μπροστά. Νόμοι περνούν και εφαρμόζονται, χρηματοδοτικά  προγράμματα μπαίνουν σε δράση και εταιρίες όπως και ο ιδιώτης θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή την αλλαγή. Σαν περιβαλλοντολόγος, χρόνια στον κλάδο, πιστεύω ειλικρινά πως, αξιοποιώντας τον φυσικό πλούτο της, η Ελλάδα μπορεί, όχι μόνο να βγει από την οικονομική κρίση αλλά και να γίνει πιο δυνατή από ποτέ.
  Ένα πρόγραμμα υποστήριξης ΕΣΠΑ για εξοικονόμηση ενέργειας στα σπίτια ξεκινάει, οι εταιρίες ενδιαφέρονται περισσότερο να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που προστατεύει τη φήμη τους και έχει σαν αποτέλεσμα μειωμένα έξοδα. Εάν ο καθένας μας, είτε υπεύθυνος σε εταιρία, είτε ιδιότις, παίρνουμε τις ευκαιρίες να ενημερώσουμε στελέχη και πολίτες για την  κλιματική αλλαγή, βοηθάμε να εφαρμόσουν στις ζωές τους μικρές αλλαγές, βήμα, βήμα, αλλάζοντας συμπεριφορά, και αυτό θα μας επιτρέψει σαν χώρα να προωθήσουμε οικονομικά, και οικολογικά.


ΤΗΣ: ΒΑΝΙΑ ΒΕΡΑ 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ