Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010

ΣΤΑ ΥΨΗ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΡΓΙΑ!!!

Δραματική προειδοποίηση για απώλεια 175.000 θέσεων εργασίας απευθύνει στην έκθεσή του για οικονομία και απασχόληση το Ινστιτοπυτο Εργασιας της ΓΣΕΕ.
-Το ποσοστό της πραγματικής ανεργίας θα υπερβει το 2011 το 20% ( 1 εκατομμύριο άνθρωποι θα βρεθούν χωρίς δουλειά), φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα της πεντηκονταετίας.
-Με την ακολουθούμενη πολιτική ούτε το 2015 δεν θα επιστρέψει η Ελλάδα στα ποσοστά ανεργίας του 2008.
-Τα μέτρα λιτότητας που θα γνωρίσουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι την προσεχή τριετία θα επιδεινώσουν το βιοτικό τους επίπεδο κατά 30% και θα μειώσουν σημαντικά το επίπεδο ζήτησης και κατανάλωσης.
-Το 1/4 της προόδου που είχε συντελεσθεί σε ότι αφορά την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των μέσων αποδοχών στην διάρκεια μίας δεκαετίας θα αναιρεθεί εντός της διετίας 2010 - 2011
-Οι μέσες πραγματικές αποδοχές ανά απασχολούμενο στην Ελλάδα αναμένεται να μειωθούν κατά 4,4% το 2010 μετά από αύξηση 4,2% κατά το 2009 και 1,1% το 2008. Κατά το 2010 - 2011, η ανοδική πορεία της σύγκλισης των αποδοχών στην Ελλάδα έναντι του αντίστοιχου μέσου όρου της Ε.Ε.-15 θα ανακοπεί και ο δείκτης αναμένεται να μειωθεί από το 82,5% του μέσου όρου της Ε.Ε.-15 στο 78%, οπισθοχωρώντας κατά μία πενταετία και φθάνοντας στο επίπεδο των ετών 2004 - 2007.
-Το πάγωμα των μισθών στον ιδιωτικό τομέα και οι περικοπές των δώρων και των επιδομάτων στο δημόσιο σε συνδυασμό με τις τιμές που δεν πέφτουν, δείχνει ότι η αγοραστική αξία των Ελλήνων έχει μειωθεί από 55 έως 70 ευρώ τον μήνα
Να δω ακόμα πόσα θα ζήσουμε και ποσα θα υποστούμε!!! Κάποια στιγμή πρέπει να σηκώσουμε τα "χέρια" και τη φωνή μας γιατί πλέων δεν υπάρχει ΥΠΟΜΟΝΗ!!!


ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ