Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ (?), ΦΤΩΧΗ ΕΛΛΑΔΑ!!!

Στην 22η θέση της παγκόσμιας κατάταξης των πλουσίων βρίσκονται οι Ελληνες - κατ΄ άτομο και κατά μέσον όρο έχουμε σχεδόν 26.000 ευρώ σε τραπεζικές καταθέσεις...
ασφαλώς πιο πίσω
από τους Ελβετούς ή τους Αμερικανούς, αλλά και πολύ πιο μπροστά από διάφορους θαυμαστούς
«αναδυόμενους», Κινέζους, Ρώσους κ.λπ. και μόλις 6 θέσεις μετά τους Γερμανούς, που βρίσκονται
 στη 16η θέση. Τα συμπεράσματα πηγάζουν από την «Εκθεση για τον παγκόσμιο πλούτο»
 που εξέδωσε η γερμανική Αllianz, σύμφωνα με την οποία μπορεί οι απώλειες από την παγκόσμια
 χρηματοπιστωτική κρίση να μην έχουν ακόμη πλήρως αποκατασταθεί, όμως ελάχιστα (κατά 4%)
υπολείπονται από τα σχεδόν 86 τρισ. ευρώ όπου είχανφτάσει πριν από την κρίση οι ιδιωτικές περιουσίες.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ